บริการ SMS แบบตอบรับ

สมาชิก ที่แสดงความจำนงค์ไว้ สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือตามแต่กำหนด อาทิเช่น ข้อมูลการจราจรในช่วงต่างๆของวัน ข้อมูลสภาพอากาศ ราคาหุ้น ผลกีฬา ฯลฯ ระบบของเราถูกออกแบบให้สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามลักษณะธุรกิจ หรือกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ

เจ้าของ Content สามารถแบ่งกลุ่ม และเลือกส่งข่าวสารให้สมาชิกของคุณได้ตามต้องการ ทางบริษัทฯ จะแบ่งรายได้ตามยอดจริง และมีรายงานทุกครั้ง