บริการส่ง Premium SMS ราคาถูก

TeamMobilis Service

ทำไมถึงควรใช้บริการของเรา

  • กำหนดชื่อผู้ส่ง SMS (Sender Name) เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 10 ตัวอักษร ไม่ต้องเสียเนื้อที่ในข้อความ SMS อีกต่อไป
  • ส่ง SMS ได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอ
  • โปรแกรมส่ง SMS มีคุณสมบัติมากมาย สามารถทำ CRM ได้ด้วย
  • ส่งก่อนจ่ายทีหลัง ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการส่งแต่ละเดือน ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น (สำหรับลูกค้าองค์กร)

พิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรหรือนิติบุคคล

ท่านสามารถเปิด Account ทดลองการใช้งานได้เพียงส่งสำเนา ภพ.20 หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทของท่าน พร้อมหมายเลขติดต่อกลับมาที่ sales@teammobilis.comหรือ Fax 02-193-1089

เราจะเปิด Account ทดลองใช้ให้ท่านฟรี 20 ข้อความ

อัตราค่าใช้บริการลูกค้าองค์กร

จำนวนข้อความ / เดือน ราคา (บาท/ข้อความ)
1-50,000 ข้อความ 0.50 บาท
50,001 ข้อความเป็นต้นไป 0.45 บาท

* ชำระค่าบริการรายเดือน * * ไม่จำกัดอายุการใช้งาน *

อัตราค่าใช้บริการลูกค้าบุคคล

ลูกค้าบุคคลสามารถกำหนดโควต้าการส่งข้อความได้ง่าย ๆ โดยชำระเงินเข้าบัญชี บริษัท ทีม โมบิลิส จำกัด หมายเลขบัญชี 

076-261343-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สาขารามอินทรา กม.4.5

ต้องการใช้ SMS จำนวนเท่าไหร่ชำระเงินท่านั้นรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราค่าบริการ (บาท) จำนวนข้อความ ราคาต่อข้อความ
500 750 0.66
1,000 1,500 0.66
2,000 3,000 0.66
3,000 4,500 0.66
4,000 6,000 0.66
5,000 10,000 0.50

 * ไม่จำกัดอายุการใช้งาน *

 เมื่อท่านชำระเงินแล้วกรุณาส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อมหมายเลขติดต่อกลับมาที่ sales@teammobilis.com , หรือ Fax 02-193-1089

 โทร 02-193-1090 หรือ 085-359-9994