สุดยอดโปรแกรมส่ง SMS

eSpiaMS คือ?

โปรแกรมส่งข้อความ SMS ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานของ บริษัท ทีม โมบิลิส จำกัด

ส่วนหนึ่งของความสามารถ

* ส่ง SMS ภาษาไทย/อังกฤษ
* ส่ง SMS แบบยาวได้ (พรีวิวและตัดข้อความอัตโนมัติ)
* กำหนด Sender Name ได้
* ตั้งเวลาส่งข้อความ SMS ล่วงหน้าได้
* สร้างกลุ่มผู้รับ SMS ได้ไม่จำกัดในรูปแบบเครือข่ายและต้นไม้
* กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับ SMS ของแต่ละหมายเลขได้
* เลือกส่งข้อความ SMS ย้อนหลังที่เคยส่งไปแล้ว
* เลือกส่งข้อความ SMS ซ้ำในกรณีที่การส่งครั้งก่อนหน้าล้มเหลว
* เลือกส่งข้อความ SMS จาก เทมเพลต
* สามารถค้นหาข้อมูล โดยข้นหาจากข้อมูลทั่วไป และข้อความที่ถูกส่งไปแล้ว
* ความสามารถทางด้าน CRM
* สามารถเก็บข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-สกุล , ชื่อพนักงาน , และรายละเอียดอื่นๆ
* กำหนดวันหมดอายุ
* กำหนดวันเริ่มต้นส่ง
* กำหนดข้อจำนวนสูงสุดในการส่งข้อความ
* หนึ่งหมายเลขสามารถอยู่ได้มากกว่า หนึ่งกลุ่ม
* หนึ่งกลุ่มสามารถเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มหลักได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม
* รับข้อมูลจาก Excel ได้
* ส่งข้อมูลออกไปยัง Excel ได้
* แสดง SMS ที่อยู่คิวรอการส่ง
* เรียกดูรายงานย้อนหลัง
* แสดงผลในรูปแบบ Grid คล้ายกับ Excel
* สร้างรายงานในรูปแบบ Excel ได้