ชุดโปรแกรม ISPHERE SUITES

อะไรคือ ISPHERE SUITES

ชุดโปรแกรม iSphere Suite ประกอบด้วยโปรแกรม iRedSphere และ iSilkSphere ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบของสถานีโทรทัศน์ รวมถึงจอแสดงผลรูปแบบอื่น โดยชุดโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มสีสันให้กับรายการที่แพร่ภาพอยู่ด้วยการซ้อนข้อ ความจาก SMS รูปภาพจาก MMS ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวต่าง ผลคะแนน และกราฟรูปแบบต่างๆ ในลักษณะ Real-time     

IREDSPHERE

สามารถทำงานโดยอิสระ หรือเชื่อมต่อกับระบบ SMS ทำหน้าที่จัดการข้อความและผลคะแนนต่างๆ สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะกับ DJ หรือ VJ ได้      

ISILKSHERE

เป็นโปรแกรมปรับแต่งและแสดงผล CG(Computer Graphic) ถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับ iRedSphere หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SMS ได้โดยตรง การปรับแต่งหน้าจอสามารถทำได้โดยใช้เวลาอันสั้นโดยการใช้เมาส์ การแสดงผลข้อความและคะแนนโหวตสามารถแสดงได้ในลักษณะของ Animation และกราฟในรูปแบบต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่แสดงผลสามารถวางซ้อนทับหรือเหลื่อมกันได้โดยอิสระ