เปรียบเทียบบริการ Premium SMS และผู้ให้บริการ SMS อื่น

คุณสมบัติและการให้บริการที่ท่านได้รับ

Team Mobilis ผู้ให้บริการอื่น

หมวดการให้บริการ

   
สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับระบบ AIS โดยกำหนดชื่อผู้ส่งได้
กำหนดชื่อผู้ส่ง SMS (Sender Name) เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 10 ตัวอักษร ไม่ต้องเสียเนื้อที่ในข้อความ
ส่งข้อความเสียงไปยังผู้รับความยาวถึง 45 วินาที
Technical Support ตลอด 24 ชั่วโมง ?
โปรแกรมส่ง SMS มีคุณสมบัติมากมาย สามารถทำ CRM ได้ ?
สามารถส่งข้อความเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่งข้อความต่อเนื่องที่มีความยาวเกิน ​70 ตัวอักษรภาษาไทยหรือ 160 ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นข้อความเดียวกันไปยังผู้รับ ?
มีประสบการณ์การให้บริการในธุรกิจ ​SMS ยาวนานเกือบ 10 ปี ?

หมวดซอฟท์แวร์

   
มีระบบเกตเวย์ของตนเอง สามาถเลือกช่องทางการส่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ส่งถึงผู้รับโดยอัตโนมัติ
เกตเวย์ส่งด้วยลิขสิทธิเทคโนโลยีพิเศษ Super Threading with Hyper Timing ขยายช่องทางการส่งพร้อมกันในหลายสล็อตเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่ง
ซอฟท์แวร์เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แบ่งกลุ่มได้ตามต้นไม้หลายระดับ
ความสามารถพื้นฐานอื่นๆ ?
* ส่ง SMS ภาษาไทย/อังกฤษ/เขมร/ลาว/กัมพูชา/ญี่ปุ่น/จีน/รัสเซีย/ฯลฯ
* ส่ง SMS แบบยาวได้ (พรีวิวและตัดข้อความอัตโนมัติ) ?
* กำหนด Sender Name ได้
* ตั้งเวลาส่งข้อความ SMS ล่วงหน้าได้ ?
* สร้างกลุ่มผู้รับ SMS ได้ไม่จำกัดในรูปแบบเครือข่ายและต้นไม้
* กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับ SMS ของแต่ละหมายเลขได้
* เลือกส่งข้อความ SMS ย้อนหลังที่เคยส่งไปแล้ว ?
* เลือกส่งข้อความ SMS จาก เทมเพลต ?
* สร้างและกำหนดสิทธิของผู้ใช้ย่อยได้ ?
* กำหนดกลุ่มย่อยสำหรับผู้ใช้ย่อยได้ ?
* สามารถค้นหาข้อมูล โดยข้นหาจากข้อมูลทั่วไป และข้อความที่ถูกส่งไปแล้ว ?
* ความสามารถทางด้าน CRM ?
* สามารถเก็บข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-สกุล , ชื่อพนักงาน , และรายละเอียดอื่นๆ
* กำหนดวันหมดอายุ
* กำหนดวันเริ่มต้นส่ง
* กำหนดข้อจำนวนสูงสุดในการส่งข้อความ ?
* หนึ่งหมายเลขสามารถอยู่ได้มากกว่า หนึ่งกลุ่ม
* หนึ่งกลุ่มสามารถเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มหลักได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม
* รับข้อมูลจาก Excel ได้
* ส่งข้อมูลออกไปยัง Excel ได้
* แสดง SMS ที่อยู่คิวรอการส่ง
* แสดงสถานะของ SMS ที่ดำเนินการส่งอยู่
* ยกเลิก SMS ในคิวที่ยังไม่ได้ส่ง
* เรียกดูรายงานย้อนหลัง
* แสดงผลในรูปแบบ Grid คล้ายกับ Excel ?
* สร้างรายงานในรูปแบบ Excel ได้ ?
* API เชื่อมต่อโดยตรงกับ Account ของผู้ใช้ ผลการส่งและรายงานสามารถตรวจสอบได้ ?